O mnie

 • Urodzony w Olsztynie,mieszkaniec Bartoszyc od 1954 roku
 • Żonaty, ma dwie dorosłe córki Bernadettę i Ewelinę.
 • Ukończył Szkołę Ćwiczeń i L.O. im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach (1969 r.).
 • Inżynier budownictwa lądowego , absolwent Politechniki Warszawskiej.
 • Pracował w PPPiMBR „Bartbet”, BPB, WZiR Oddz. B-ce, Stadnina Koni Liski.
 • Od września 1980 roku w „Solidarności”:
 • Od stycznia 1984 roku pracownik Poczty Polskiej S.A.
 • Dzisiaj jako Starszy specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami Centrum Infrastruktury - Wydział Operacyjny Infrastruktury w Ostródzie / miejsce pracy w Bartoszycach
 • -Delegat do MKZ „Solidarność” w latach 1980-81 – organizował struktury w woj. olsztyńskim,
 • -Inwigilowany przez SB, w stanie wojennym również przesłuchiwany, przez 2 lata pozostawał bez pracy („wilczy bilet”),
 • -W 1989 roku odtwarzał struktury „Solidarności” w Poczcie Polskiej i województwie,
 • -Członek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ ”Solidarność” czterech kadencji (1990-1992,1995-1998,1998-2002,2010-2014),
 • -Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” kadencji 2010-2014,
 • -Członek władz regionalnych i krajowych „Solidarności” w Poczcie Polskiej i Łączności,
 • -Od 1995 roku Przewodniczący Oddziału ZR NSZZ „Solidarność” w Bartoszycach,
 • Organizator obchodów 25-lecia „Solidarności” w Bartoszycach w 2005 roku (Tablica upamiętniająca strajk w Z.P.Dz. „Morena” w 1980 r., Wystawa „Drogi do wolności”, Festiwal poezji i pieśni Solidarności, Koncerty bardów: Maciej Pietrzyk, Władysław Walec, Antoni Filipkowski)
 • Z okazji 25-lecia „Solidarności” odznaczony regionalnym medalem i dyplomem uznania " Za trud i poświecenie w działalności na rzecz NSZZ "Solidarność", wolności Ojczyzny i siły naszego społeczeństwa".
 • -Organizator obchodów 30-lecia „Solidarności” w Bartoszycach w 2010 roku (Koncerty: Wiesława Wodyka, Lecha Makowieckiego, Piotra Bakala, Piotra Szczepanika, Wystawa „Drogi do Wolności”, Festiwal Pieśni Solidarności i Wolności, Przegląd filmów).
 • -Z okazji 30-lecia „Solidarności” odznaczony krajową statuetką i dyplomem uznania.
 • -Opracował „Śpiewnik Solidarności i Wolności – 150 piosenek prawdziwych” wydany z okazji 30-lecia „Solidarności” – pierwsze i jedyne takie wydawnictwo w wolnej Polsce.
 • ►Uczestnik programu Lokalnego Ożywienia Gospodarczego realizowanego przez Partners Network w powiecie bartoszyckim w latach 2005-2007, współautor zwycięskiego projektu.
 • ►Przewodniczący Grupy Wsparcia Koleżeńskiego i Szkoleń projektu EQUAL realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w powiecie bartoszyckim w latach 2005-2007.
 • ►Był współzałożycielem PC – pełnomocnikiem ds. organizowania struktur w woj. olsztyńskim, członkiem Zarządu Wojewódzkiego, delegatem na Kongres krajowy.
 • ►W kadencji 1998-2002 był radnym Rady Powiatu bartoszyckiego z ramienia AWS:-V-ce przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, -członkiem Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Spraw Komunalnych, -przewodniczącym Międzygminnego Zespołu ds. Aktywizacji Rynku Pracy, -pracował przy Statucie Powiatu i Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu.
 • ►Członek Wojewódzkiej Rady Politycznej i Przewodniczący AWS w Bartoszycach.
 • ►Był członkiem Rady społecznej przy Marszałku województwa – Jerzym Szmicie (AWS).
 • ►Członek-założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Regionu Warmińsko-Mazurskiego
 • ►Członek-założyciel PiS w Województwie Warmińsko-Mazurskim (od 02.06.2002 r.).
 • ►Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (18.10.2008.) z okazji 450-lecia Poczty Polskiej.

Zainteresowania

 • -Historia współczesna – w szczególności Polski, polityka – w szczególności społeczna.
 • -Public Relations, sztuka negocjacji i rozwiązywania problemów, erystyka i asertywność.
 • -Literatura faktu (Waldemar Łysiak) i twórczość patriotyczna – w poezji i muzyce.
 • -Dobra muzyka – Rock lat 60-90, szanty, gra na gitarze.
 • -Turystyka z preferencją wysokogórskiej – zdobyte: Giewont, Świnica, Kościelec, Kasprowy Wierch, Szpiglasowy Wierch, Kopieniec, Orla Perć, Grześ, Śnieżka i inne.
 • -Sport: siatkówka (trenowana w AZS Olsztyn), tenis, piłka nożna, narty, akt. Nordic Walking i jazda na rowerze.

środa, 10 listopada 2010

Śpiewnik Solidarności i Wolności - zdjęcia

Na Krajowym Zjeździe Delegatów Solidarności z moim śpiewnikiem, obok Józef Dziki - przew. Zarządu Regionu Warm.-Maz.


Na KZD we Wrocławiu z moim śpiewnikiem


Foto: Tomasz Gutry - Tygodnik Solidarność

sobota, 6 listopada 2010

środa, 3 listopada 2010

Zdjęcia

Z ks. biskupem Józefem Wysockim - moim wychowawcą ze szkoły średniej


Tatry moje - Samolot Papieski nad Giewontem - tam żegnałem Papieża

Szanty - deklaracja woli i projekt

                                                 Deklaracja Woli
         W świadomości środowisk w mieście Bartoszyce od jakiegoś czasu funkcjonuje zapotrzebowanie na zorganizowanie imprezy kulturalnej w formule Festiwalu Szantowego Euroregionu Bałtyk, która by promowała nasze miasto na niwie kultury jak również spopularyzowała atrakcje naszej ziemi bartoszyckiej,  nawet na arenie międzynarodowej, przynajmniej wśród krajów basenu Morza Bałtyckiego. W niedalekiej perspektywie doprowadziłoby to do powstania Amfiteatru – Letniego Centrum Festiwalowego, wykorzystywanego do organizacji również innych imprez. Coroczny międzynarodowy festiwal   w Bartoszycach stymulowałby rozwój gospodarczy i turystyczny miasta   i powiatu oraz pobudzał lokalną aktywność artystyczną. Jego znaczenie kulturotwórcze byłoby niepodważalne.
     Wspierając tę oddolną inicjatywę obywatelską już zapisaną w Strategii Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego i zwycięskim projekcie Lokalnego Ożywienia Gospodarczego deklarujemy przedstawienie projektu na posiedzeniach Komisji którym przewodniczymy, a następnie na Sesjach Rad i Zarządom Naszych Jednostek Samorządowych z intencją zabezpieczenia w budżecie na 2011 rok kwoty na wspólne zrealizowanie Festiwalu Szantowego Euroregionu BAŁTYK.
1.     Przewodniczący Komisji:
a/. Rady Powiatu –- ...............................................
b/. Rady Miasta –- ...................................................
c/. Rady Gminy –- ............................................
    2. a/. Starostwo Powiatowe –- ...........................
        b/. Urząd Miasta Bartoszyce –- ........................
        c/. Urząd Gminy Bartoszyce –- ....................
        d/. Bartoszycki Dom Kultury –- ......................
3.     Organizacje Społeczne:
a/. OR W-M NSZZ „Solidarność” – Witold Darski - .....................
b/. ....................................................................................................
c/. ....................................................................................................
4.     Osoby prywatne:
a/ ..............................,b/............................c/...............................


Z Romkiem Roczeniem, Waldkiem Lewandowskim i Panią Kasią - grudzień 2009r. 
1. Powstawanie projektu Festiwalu szantowego Euroregionu Bałtyk 2001-2009
a.      koncert szantowy na Dni Bartoszyc 01.06.2001. + TVK Bartsat - intencja
b.      zapisanie projektu w Strategii Powiatu 2002
c.       zapisanie zamierzenia w zwycięskim Projekcie LOG 2007
2. Uzyskane deklaracje wsparcia, poczynione kontakty i szanse realizacji
a.      Marek Szurawski – marynista, Stare Dzwony
b.      Jerzy Porębski – biolog morza, Stare Dzwony
c.       Sławomir Klupś – animator kultury, Atlantyda
d.      Grzegorz Tyszkiewicz – marynarz, Smugglers
e.       Jarosław Borkowski – organizator Wakacji(czwartków) z szantami w Olsztynie
f.        Telefoniczne zainteresowanie Euroregionu Bałtyk w Elblągu – p. Olszewski
g.      Projekt nowy, integrujący partnerów Euroregionu i państwa basenu Bałtyk.
h.      Ogólnopolskie forum internetowe „Szantymaniak”
i.        Roman Roczeń – niewidomy pieśniarz i gitarzysta, org. rejsów „Zobaczyć morze”
3. Miejsce na Festiwal, Centrum Festiwalowe – wizualizacja, adaptacja, analiza  dostępności  i możliwości zorganizowania imprezy biletowanej, miejsca rezerwowe – zadaszone – do dyskusji i rozważenia.
4. Amfiteatr – Unia Europejska, sponsorzy, finansowanie z budżetu.
a.      Amfiteatr – Centrum festiwalowe – Muszla koncertowa:
Założenia projektowe Centralnego miejsca oraz pomniejszych kameralnych                  
z dofinansowaniem przez UE – zadaszenie dla widowni?
Miejsce: Zakole Łyny przy ul. Jagiellończyka, Nad Jeziorkiem mleczarskim, Park Elżbiety, Lasek TPD, ............................................................................................
b.      Sponsorzy – partnerstwo publiczno-prywatne, UE, Samorząd Woj., Euroregion.
c.       Wspólne przedsięwzięcie samorządów.
5. Deklaracja woli samorządów w realizacji zamierzenia, aplikowanie, wprowadzenie
    do budżetu 2011.
a.      Szacunek kosztów – założenia, na początek ze sceną i widownią
demontowalną /10 kapel w konkursie + 2-3 gwiazdy – 2 dni – ok.. 35 tys zł/.
b.      Uzyskanie akceptacji merytorycznych Komisji Rad i deklaracji woli Rad i Zarządów
c.       Wprowadzenie kwot do budżetów gmin.
6. Przygotowanie prezentacji zamierzenia, jego szans realizacji dla Komisji Rad i Radnych
    (z uwagami Komisji) przez Zespół Inicjujący.
a.      Konsultacja projektu w Euroregionie Bałtyk w Elblągu
7. Określenie terminu Festiwalu – 2 czy 3 dniowy?, koncerty w Sępopolu, Bisztynku,
    Górowie Ił.?
8. Zorganizowanie koncertu szantowego znanego wykonawcy w tym roku jako
    zapowiedzi Festiwalu w 2011 r. (do 2 wykonawców w pełnym repertuarze – 3 godz.    
    - do 5 tys. zł).
a.      Mietek Folk
b.      Atlantyda
c.       Krzysztof Malinowski z Kanady (pochodzi z Biskupca)
d.      Grzegorz Tyszkiewicz                                                                                           Propozycja – Witold Darski

                                                                                                    Bartoszyce     28.10.2010 r..

Certyfikaty

Certyfikat - Europejski dialog społeczny - 2009r.


Certyfikat - kompetencje w zakresie bezpiecznych i elastycznych formy pracy CSR i Flexicurity - 2009r.

Certyfikat Chrześcijańskiego Związku Zawodowego z Holandii - 1990r.